top of page
Tjenester: Our Services
Anchor 1
Anchor 2

Vi følger produktet fra A til Å

Vår ekspertise er å møte kundens utfordring, utvikle den beste løsningen og levere den til kunden innenfor kort tidsfrist. Vår spesialitet er design av finmekaniske produkter og å finne opp kreative løsninger som møter behovet og sikrer at produktet oppfyller kundens forventninger. Vi er ikke bare problemløsere, men også problemfinnere. Vi finner og identifiserer mulige problem ved alle de ulike valgene og sikrer at den valgte løsningen er den som gir suksess. Vi er alltid pessimistiske når vi tar avgjørelser, og samtidig optimistisk på at sluttresultatet blir noe vi kan stå inne for. Vi skal alltid være ærlig, effektiv og presis i vårt arbeide.

CNC Maskinering
Tjenester: About

Produktutvikling

Et produktutviklingsløp består av en rekke faser. Ut ifra kundens behov kan vi være med hele veien, eller bidra hvor det er behov.

Konseptutvikling

Konseptutvikling

Fra problem til løsning

Et produktutviklingsløp starter med å definere hva en skal gjøre, hvilke rammer man har, hva de konkrete utfordringene er og å finne løsninger. Det begynner med en forstudie hvor vi finner opp mulige konsept for løsninger, identifiserer utfordringer, undersøker muligheten for suksess, får en oversikt over kostnadsestimat for videre faser og konkretiserer spesifikasjoner og krav. Leveransen kan bestå av blant annet rapport, 3D-modell, oversiktstegninger, estimater og renderinger (bilder).

Konstruksjon

Detaljering av den beste løsningen

CAD PTC CREO

Med utgangspunkt i spesifikasjoner, krav og et eller flere konsept så videreutvikler vi løsningen i konstruksjonsfasen. Alle detaljer må nå på plass. Håndberegninger og FE-analyser utføres for de områdene hvor det behøves. Vi planlegger for alle videre faser, og tar høyde for tilgjengelighet av komponenter, produksjonsvennlighet og hvordan brukerne kommer til å benytte seg av løsningen. Relevante standarder blir benyttet både i konstruksjon og ved beregninger. Hovedleveransen er gjerne en komplett detaljert 3D-modell, kombinert med "bill of materials", design rapport, beregningsrapport og produksjonsestimat.

Tekniske tegninger og dokumentasjon

Produksjonsunderlag for realisering av løsningen

Produksjon

Virkerligjøring av løsning

Mekanisk Byraa AS tilpasser seg kundens behov og arbeidsmetodikk. Vi kan tilby komplett produksjon sammen med våre leverandører, jobbe sammen med kunde mot kundens leverandører, eller utføre støttefunksjon i forbindelse med produksjon. God dialog og tett oppfølging et uansett vårt viktigste mål.

Tekniske tegninger

Denne fasen kan kombineres med konstruksjonsfasen, eller utføres etterpå. Formålet er ytterligere dokumentering av konstruksjonsarbeidet og et komplett underlag som kan brukes for å produsere løsningen.

Produksjon

Vi støtter våre idéer hele veien og bidrar med å sikre at løsningen blir optimal. Når delene er ferdig produsert står vi klar for å sikre at produktet blir akkurat slik vi har tiltenkt og at det tilfredsstiller kundens behov og krav. Vi har eget prototyp verksted, og en robust verktøypakke for utrykking slik at vi kan jobbe der kunden trenger oss.

Tilpassing og optimalisering

Montering, testing og tilpassing

Prototype verksted

Rendering av bilder

Visuell fremstilling av 3D-modeller

Enten det er en idé i tidlig fase, et ferdig konstruert produkt eller en eksisterende 3D-modell fra kunde, så kan vi visuelt fremstille den som et fysisk produkt ved å lage fotorealistiske bilder av 3D-modellen.

Rendering

3D-Printing

Fysisk produkt på 1-2-3

3D-printer parken vår er et av våre viktigste verktøy. Vi bruker de oftere enn papirprinteren. Det er vår måte å fysisk vise hva vi konstruerer i 3D, vår måte å hurtig produsere verktøy og løsninger på, en effektiv vei til å fremstille prototyper og videre en måte for våre kunder å selge deres produkter.

3D-Printing
Tjenester: Services
Konseptutvikling
Konstruksjon
Tekniske tegninger
Produksjon
Montering
Rendering
3D-Printing

Standarder

Vi har god erfaring med å konstruere og beregne i henhold til standarder brukt i Norsk Industri. Eksempelvis DNV, Norsok, ISO, Norsk Standard, API, Maskinforskriften m.m. For de mest brukte har vi abonnenttilgang og øvrige anskaffes ved behov.

bottom of page