top of page

Prosjekter

I alt vårt arbeid har vi som standard å holde alle prosjektopplysninger konfidensielle. Det skal alltid være opp til kunden å avgjøre hva som kan publiseres og hva som skal forbli konfidensiellt. Her følger et utvalg av prosjekter godkjent for publisering.

2PS

2PS Element - North Sea Asset

2STABILISE AS

Konstruksjon av polyuretan-element, med innvendig ramme av korrosjonsbestandig stål og låsemekanisme, for bruk til rørstabilisering under vann på offshore-installasjoner. Design ble utført sammen med kunde, basert på erfaring fra tidligere prosjekter. Utfordringene var blant annet knyttet til å videreutvikle den innvendige rammen for å kunne forbedre prosessen for å oppnå godkjent løftesertifisering, samt å utvikle en sikker låsemekanisme som kunne opereres av ROV fra oversiden. Prosjektleveransen inkluderte produksjonsoppfølging og bistand med mekanisk montering, samt komplett produksjonsunderlag, 3D-modell, beregningsrapport og renderinger (bilder).

Rørinspeksjon

Utstyr for innvendig rørinspeksjon

NDT GLOBAL AS

Konseptstudie, detalj-konstruksjon og produksjonsunderlag av ny type mekanisk verktøy for innvendig inspeksjon av rørledninger. Verktøyet ble laget for bruk på eksisterende kjøretøy og har lineærbevegelse i flere akser, samt rotasjon. Prosjektet omfattet mekanisk design av trykkompenserte hus for elektromotorer, samt konstruksjon, beregning og FE-analyse av elektronikkbeholdere som skal tåle utvendig gasstrykk på over 100 bar. Prosjektleveransen inkluderte bistand under montering og prototypetesting, i tillegg ble det laget renderinger (bilder), designrapport, brukermanual, beregningsrapport, tekniske tegninger og 3D-modell.

FJELL TECHNOLOGY GROUP AS

Konstruksjon og tekniske tegninger av slamtørkeanlegg

FJELL TECHNOLOGY GROUP AS

Bistand ved konstruksjon og tekniske tegninger av to slamtørkeanlegg, basert på kundens unike teknologi og tidligere produserte anlegg. Leveransen bestod av 3D-modell og produksjonsunderlag.

Subsea robot

3D-Print av utstillingsmodeller

METAS AS

Kunde hadde behov for modeller av produktportefølje for bruk ved messer og utstillinger. Eksisterende produkter ble redesignet i nedskalert størrelse for produksjon i FDM-printer. Modellene ble videre printet og sammensatt før overlevering til kunde.

2PS Slim

2PS Slim element

2STABILISE AS

Konstruksjon av polyuretan-element, med innvendig ramme av korrosjonsbestandig stål og låsemekanisme, for bruk til rørstabilisering under vann på offshore-installasjoner. Design ble utført sammen med kunde, basert på erfaringer fra tidligere prosjekter. Hovedutfordringen var begrensinger på tykkelsen av elementet, samt at det skulle installeres av ROV. Prosjektleveransen inkluderte komplett produksjonsunderlag og 3D-modell.

CAD Container

Dokumentasjon av pumpesystem i container

JERGO AS / PUMPETEKNIKK AS

3D-modeller og tekniske tegninger av ulike detaljerte pumpesystem i 20’ containere.

2PS

2PS element med keeper clamp

2STABILISE AS

Konstruksjon av polyuretan-element, med innvendig ramme av korrosjonsbestandig stål og låsemekanisme, for bruk til rørstabilisering under vann på offshore installasjoner. Arbeidet omfattet også konstruksjon av stålklemme, for ekstra sikring av polyuretan-elementet. Design ble utført sammen med kunde, basert på erfaring fra tidligere prosjekter. Utfordringene var blant annet knyttet til at montering skulle utføres av dykker, samt at installering er i nærhet av skvalpesonen. FE-analyse og håndberegninger ble utført, i tillegg til beregninger av katodisk beskyttelse. Disse ble utført i henhold til DNV-RP-B401. Tilhørende rapporter gikk gjennom tredjepartsgodkjennelse. Prosjektleveransen inkluderte komplett produksjonsunderlag, renderinger (bilder), designrapport, beregningsrapport og 3D-modell.

Konfidensiellt

XYZ Transducer arrangement

NDT GLOBAL AS

Kunde hadde behov for å oppgradere eksisterende inspeksjonsutstyr brukt til utvikling og lab testing. Det var krav om høypresisjons plassering og posisjonering av sensorhoder mot rørprøver som krevde lineære og roterende innrettingsakser. Løsning ble å bruke måleutstyr fra Mitutoyo, sammen med rotasjonsbord og skinner normalt brukt for laboratorietesting av optikk. Ved å bruke mest mulig hyllevarekomponenter, kunne vi tilby en komplett løsning med kort leveringstid innenfor kundens budsjett.

DSCF0566_edited_edited.jpg

Konseptarbeid for viderutvikling av undervannsutstyr

METAS AS

Brainstorming og konseptarbeid sammen med kunde, med fokus på å utforske nye løsninger og få konkretisert de ulike løsningene i form av 3D-modeller (CAD), samt fremheve fordeler og ulemper. I tillegg til CAD-filer omfattet leveransen presentasjon, beskrivelse og gjennomgangsmøte hvor man sammen med kunden gikk gjennom de konkrete ulike løsningene.

Konfidensiellt

Prototype av fibersnelle – nedihullsverktøy

PROTOTECH AS / NORCE

Mekanisk Byraa utførte detaljkonstruksjon basert på konsept fra kunden, hvor så kunden maskinerte komponentene i henhold til produksjonsunderlaget som ble utformet. Mekanisk Byraa bistod videre med montering, finjustering og testing av prototypen.

bottom of page