top of page

HMS & Kvalitet

Mekanisk Ingeniør

HMS

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Vårt øverste mål er å sikre at vi har en arbeidskultur som ivaretar de ansattes helse og sikkerhet. Videre jobber vi med å oppdatere og forbedre våre prosedyrer slik at vi sikrer kontinuerlig forbedring.

Miljø

Vårt mål er ikke bare å unngå skader på miljø og negativ påvirkning av klimaet, men samtidig også jobbe for å være en bidragsyter for å redusere klimautslipp og risikoen for miljøskader. Dette gjør vi gjennom å ha fokus på produktutviklings arbeid som kan bidra til dette og sikre at de beste løsningene knyttet til fremstilling av produktene blir benyttet.

Bergen
Mottakskontroll

Kvalitet

Vårt mål er alltid å lære, alltid bli bedre. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre prosedyrer og vår arbeidskultur. Vi har etablert et grunnleggende kvalitetsledelses system med utgangspunkt i ISO 9001, og har som mål å utvikle dette videre slik at det kan samsvare og godkjennes i henhold til ISO 9001.

bottom of page